Jakie są koszty usuwania azbestu?

Cena za demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, jest zależna m.in. od rodzaju materiałów zawierających azbest, powierzchni pokrytej materiałami azbestowymi oraz rodzaju obiektu. Nasze ceny zaczynają się już od 7 zł / 1 m2 usuniętych wyrobów azbestowych

Cena za demontaż eternitu oraz zabezpieczeniu go na terenie posesji Klienta, to koszt od 4 zł / m2. Koszt ten również uzależniony jest od w/w czynników.

Cena za transport azbestu zeskładowanego na posesji wraz z unieszkodliwieniem wynosi już od 220 zł / tona. Cena uzależniona jest od ilości odpadów.