Jakie są koszty usuwania azbestu?

Cena za demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, jest zależna m.in. od rodzaju materiałów zawierających azbest, powierzchni pokrytej materiałami azbestowymi oraz rodzaju obiektu. 

Cena za demontaż eternitu oraz zabezpieczeniu go na terenie posesji Klienta również uzależniony jest od w/w czynników.

Cena za transport azbestu zeskładowanego na posesji wraz z unieszkodliwieniem wynosi już od 300 zł / tona. Cena uzależniona jest od ilości odpadów.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A MY SPORZĄDZIMY DLA CIEBIE WYCENĘ USUNIĘCIA AZBESTU!