Kolejność działań, jakie należy wykonać przed przystąpieniem do usuwania azbestu.

 

Obwiązki właściciela nieruchomości

Obowiązki firmy wykonującej usuwanie wyrobów azbestowych