Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie zespołu naszych pracowników pozwala nam na profesjonalne wykonywanie usług w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest. Posiadamy wszelkie niezbędne szkolenia oraz certyfikaty. Podczas prowadzonych przez nas prac dbamy o zachowanie dokładności, aby w oparciu o przepisy dotyczące ochrony środowiska, ograniczyć maksymalnie uwalnianie szkodliwego pyłu azbestowego do atmosfery.

Nasza firma wykonuje kompleksowe usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych, tj.:

 • demontaż płyt azbestowych z dachów i elewacji,
 • demontaż rur azbestowo-cementowych,
 • usuwanie termoizolacji azbestowej z rur,
 • demontaż zsypów azbestowych,
 • demontaż azbestowych kanałów wentylacyjnych,
 • likwidację dzikich wysypisk odpadów azbestowych,
 • transport odpadów azbestowych wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia,
 • badania laboratoryjne na zawartość włókien azbestu w powietrzu,
 • sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej. (DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA) w tym:
  • OCENY stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

  • zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do:

   • Państwowej Inspekcji Pracy,

   • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

   • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

  • oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU