Azbest to grupa nieorganicznych minerałów o włóknistej strukturze, które występują naturalnie w przyrodzie i wciąż są wydobywane na skalę przemysłową, choć w niewielu regionach na świecie.

Minerały azbestowe zaczęto masowo eksploatować w okresie rewolucji przemysłowej. Globalne zasoby azbestu szacuje się na ponad 550 mln ton. Największe złoża występują w Kanadzie, Rosji (Ural), USA, RPA i Zimbabwe. Szczyt wydobycia azbestu na świecie osiągnięto w 1976 r. i wyniósł on ok. 5 mln. ton.

W Polsce produkcję eternitu – nazwa handlowa wyrobów zawierających azbest - rozpoczęto w 1907 roku, jednak przełom nastąpił dopiero w latach 60-tych, kiedy otwarto 4 fabryki, zajmujące się wytwarzaniem płyt azbestowo-cementowych. Materiały budowlane zawierające azbest, wykorzystywane do pokrycia dachu, bądź elewacji budynku, stały się typowym elementem krajobrazu polskich wsi i miast. Działalność związana z produkowaniem wyrobów azbestowych dobiegła końca w 1998 roku, kiedy zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. wszedł w życie zakaz wykorzystywania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz.628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.). Unia Europejska zadecydowała o absolutnym zakazie importu i produkcji azbestu 1 stycznia 2005 r.

Ze względu na wiele zalet i pożądane właściwości, zastosowanie azbestu znaleziono w wielu sektorach na całym świecie. Słaba przewodność ciepła i elektryczności spowodowała, że został on wykorzystywany przy produkcji materiałów izolacyjnych zawierających azbest, natomiast jego ogniotrwałość i wysoka izolacyjność cieplna sprawiły, że używano go do wytwarzania tkanin oraz farb. Przede wszystkim jednak azbest był wykorzystywany w procesie produkcji materiałów budowlanych zawierających azbest. Materiały zawierające azbest stosowane w budownictwie należą do materiałów ognioodpornych, izolatorów termiczny oraz akustyczny. Wśród najpopularniejszych materiałów zawierających azbest możemy wymienić między innymi:

  • materiały budowlane azbestowo-cementowe, stanowiące pokrycia dachowe i elewacyjne,
  • rury azbestowe,
  • termoizolacje rur ciepłowniczych,
  • kanały wentylacyjne,
  • okładziny hamulcowe,
  • uszczelki azbestowe,
  • koce azbestowe.