W Polsce od 2009 roku jest realizowany Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, którego założeniem jest usunięcie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Przedsięwzięcie, poza usuwaniem azbestu, ma na celu również ograniczenie wpływu na zdrowie społeczeństwa, jakie wywołuje wykorzystywany na terenie kraju azbest.

Aktualnie nasi Klienci mają możliwość ubiegać się o dofinansowanie do usuwania azbestu. Kontaktując się z nami, udzielimy Państwu szczegółowych informacji o obowiązujących w Państwa terenie warunkach dotacji i pomożemy ją Państwu otrzymać.