Nasza firma wykonuje kompleksowe usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych, tj.:

 • demontaż płyt azbestowych z dachów i elewacji,
 • demontaż rur azbestowo-cementowych,
 • usuwanie termoizolacji azbestowej z rur,
 • demontaż zsypów azbestowych,
 • demontaż azbestowych kanałów wentylacyjnych,
 • likwidację dzikich wysypisk odpadów azbestowych,
 • transport odpadów azbestowych wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia,
 • badania laboratoryjne na zawartość włókien azbestu w powietrzu,
 • sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej. (DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA) w tym:
  • OCENY stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  • zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do:
   • Państwowej Inspekcji Pracy,
   • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
   • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU